12. redna seja Občinskega sveta Občine Grad

Seja je potekala dne 26.04.2016 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 13.05.2016
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 28.05.2016
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 31.12.2020