12. redna seja Občinskega sveta Občine Grad

18. 4. 2016
Seja je potekala dne 26.04.2016 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 13.05.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 28.05.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 30.05.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 30.05.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 04.03.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 29.10.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo