Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020

Predpisi, na katere predpis vpliva