Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2022 - 2026)
 • predsednica, Marjana Štrtak Kovač, Grad 68a, 9264 Grad
 • namestnica predsednice, Tatjana Sukič, Puconci 20a, 9201 Puconci
 • članica, Ines Šišić, Radovci 16, 9264 Grad
 • namestnik članice, Tomi Klement, Grad 179, 9264 Grad
 • član, Robert Šlemer, Kovačevci 38, 9264 Grad
 • namestnica člana, Petra Pilaj, Vidonci 68, 9264 Grad
 • član, Gabrijel Semler, Grad 32a, 9264 Grad
 • namestnik člana, Daniel Makari, Motovilci 38b, 9264 Grad
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • predsednica, Marjana Štrtak Kovač, Grad 68a, 9264 Grad
 • namestnica predsednice, Tatjana Sukič, Puconci 20a, 9201 Puconci
 • član, Gabrijel Semler, Grad 32a, 9264 Grad
 • član, Daniel Makari, Motovilci 38b, 9264 Grad
 • član, Bernard Celec, Radovci 49a, 9264 Grad
 • namestnik člana, Robert Šlemer, Kovačevci 38, 9264 Grad
 • namestnik člana, Mitja Potočnik, Dolnji Slaveči 91, 9264 Grad
 • namestnica člana, Zlata Farič, Kruplivnik 44, 9264 Grad