Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad