Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad

Predpisi, na katere predpis vpliva