Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednik, Janko KIKEC, Motovilci 41
  • Član, Andrej VRTIČ, Dolnji Slaveči 31 a
  • član, Branko ŠANTAVEC, Dolnji Slaveči 151
Člani (mandat 2014 - 2018)
  • predsednik, Mitja SAPAČ, Vidonci 107
  • članica, Melita FARTEK, Motovilci 39
  • članica, Andrejka WOLF, Dolnji Slaveči 75 A