Domov Novice in objave 2/2017 z dne 26.4.2017

2/2017 z dne 26.4.2017

26.04.2017
ODLOK o ustanovitvi vaških odborov Občine Grad (2/2017 z dne 26.4.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2017
Začetek veljavnosti: 11.05.2017
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2016 (2/2017 z dne 26.4.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2017
Začetek veljavnosti: 26.04.2017
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Grad (2/2017 z dne 26.4.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2017
Začetek veljavnosti: 25.04.2017