REZANJE 100 LETNE LIPE IN OBNOVA KRIŽA V DOLNJI SLAVEČIH

Infrastruktura, Kultura, Varovanje okolja in naravne dediščine
Vas DOLNJI SLAVEČI
Lastni projekti
Zaključeno
Dolnji Slaveči , 9264 Grad
April 2019
April 2019