Vas DOLNJI SLAVEČI

Dolnji Slaveči , 9264 Grad
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Boris BOKAN, Dolnji Slaveči 114, 9264 Grad
  • Podpredsednik, Ludvik FRUMEN, Dolnji Slaveči 10, 9264 Grad
  • Član, Leopold VRTIČ, Dolnji Slaveči 31 a, 9264 Grad
  • Član, Robert WOLF, Dolnji Slaveči 75 a, 9264 Grad
  • Član, Danilo ČURMAN, Dolnji Slaveči 87, 9264 Grad
  • Član, Damir KNAP, Dolnji Slaveči 143, 9264 Grad