INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP 698011 KUKOJCA; DOLNJI SLAVEČI

Infrastruktura
Vas DOLNJI SLAVEČI
78.505,90 €
Lastni projekti
Zaključeno
DOLNJI SLAVEČI 28, 9264 Grad
december 2021
december 2021