Pobuda za spremembo veljavnega prostorskega plana (sprememba namenske rabe zemljišča)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka