ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Grad

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem