(Oktober 2020) POSTAVITEV DVEH VRTNIH BETONSKIH UMIVALNIKOV ZA ZALIVANJE POKOPALIŠČE SPODAJ DOLNJI SLAVEČI

Lastni projekti
Zaključeno
Oktober 2020
Oktober 2020