DELO NA PODROČJU ODVODNJAVANJA NA OBČINSKI CESTI NA DOLNJIH SLAVEČIH

Promet, Infrastruktura, Okolje
Vas DOLNJI SLAVEČI
Lastni projekti
Zaključeno
Junij 2020
Junij 2020