(Oktober 2018) SANACIJA V DOLNJIH SLAVEČIH (IZKOP JARKOV, POLOŽITEV ROBNIKOV)