Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Grad

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem