ZASTEKLENITEV IN NOVA VRATA V MRLIŠKI VEŽICI GRAD

Infrastruktura
Vas GRAD
4.487,60 €
Lastni projekti
Zaključeno
Pokopališče Grad , 9264 Grad
september 2018
september 2018