POSTAVITEV IGRAL OB NOGOMETNEM IGRIŠČU PRI GRADU

Infrastruktura, Kultura, šport in nevladne organizacije
Vas GRAD
2.910,05 €
Lastni projekti
Zaključeno
Nogometno igrišče Grad, Grad , 9264 Grad
september 2018
september 2018