Vloga za izdajo lokacijske informacije pri prometu z zemljišči

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov