VZDRŽEVALNA DELA V MRLIŠKI VEŽICI KOVAČEVCI

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Vas KOVAČEVCI
Lastni projekti
Zaključeno
Pokopališče Kovačevci , 9264 Grad
september 2021
oktober 2021