INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP 697641 ŽEKŠOVA CESTA V KOVAČEVCIH

Infrastruktura
Vas KOVAČEVCI
Lastni projekti
V teku
16.08.2021