Izjava za spremembo skrbništva nad grobom

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka