Obvestilo/prijava MKČN v evidenco MKČN na območju Občine Grad (znižanje okoljske dajatve)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka