Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov