Predlog in soglasje kandidata/kandidatke za člana sveta javnega zavoda