Obrazec za predlog občinskega priznanja Občine Grad

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov