Vloga - izdaja kopije dokumenta v arhivu

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka