Prijava zvočnih naprav na prireditvi

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov