Sprememba obratovalnega časa gostinskega obrata

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka