Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov