Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka