POLAGANJE KANALET NA JP (Drvarič - Sabotinova cesta) V RADOVCIH

Promet, Infrastruktura, Okolje
Vas RADOVCI
Lastni projekti
Zaključeno
September 2020
September 2020