SANACIJA IGRIŠČA ZA ROKOMET IN KOŠARKO TER TEKAŠKE STEZE PRI OŠ GRAD

113.902,72 €
Zakon o financiranju občin
87.026,00 €
Zaključeno
avgust 2020
september 2020