(Marec 2020) UREDITEV ODVODNJAVANJA NA JAVNI POTI V KRUPLIVNIKU