(Januar 2020) GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE GRAD V VASI KOVAČEVCI

Zaključeno