(September 2019) IZVEDBA GLOBOKE DRENAŽE ZA ZAJEM IN ODTOK VODE IZ PLAZU S POLAGANJEM KANALET NA JAVNI POTI V VIDONCIH h.št. 141