Cena storitve javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju Motovilci

30. 9. 2019 Marjeta G. (Občinska uprava)