Cena storitve javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju Motovilci

30.09.2019 Marjeta G. (Občinska uprava)