IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH NA OBMOČJU OBČINE GRAD 2020

Infrastruktura, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Vas KRUPLIVNIK
7.502,94 €
Lastni projekti, Proračun RS
3.235,60 €
Zaključeno
avgust 2020
september 2020