DELO NA POKOPALIŠČU V VIDONCIH IN V MRLIŠKI VEŽICI

Infrastruktura, Okolje, Varovanje okolja in naravne dediščine
Vas VIDONCI
Lastni projekti
Zaključeno
September 2020
Oktober 2020