REKONSTRUKCIJA CESTE OŠ GRAD - NOVO NASELJE GRAD

Promet, Infrastruktura
Vas GRAD
266.647,92 €
Zakon o financiranju občin
174.053,00 €
Zaključeno
Junij 2020
avgust 2020